|

Влияние светил по часам

Таблица влияний светил

по часам дней недели

סדר הלוך המזלות המשמשים בתחלה:
ליל א' כל"ש צמח"נ כל"ש צ"מ:
יום א' חנכ"ל שצמח"נ כל"ש:
ליל ב' צמח"נ כל"ש צמחנ"כ:
יום ב' לשצ"מ חנכ"ל שצ"מ חנ"ך:
ליל ג' נכ"ל שצ"מ חנכ"ל שצ"מ ח"נ:
יום ג' מחנ"כ לש"צ מחנכ"ל:
ליל ד' שצ"מ חנכ"ל שצמ"ח:
יום ד' כל"ש צ"מ חנכ"ל שצ"מ:
ליל ה' חנכ"ל שצ"מ חנכל"ש:
יום ה' צמח"נ כל"ש צמח"נ:
ליל ו' לשצ"מ חנכ"ל שצמ"ח:
יום ו' נכ"ל שצ"מ חנכ"ל ש"צ:
ליל ז' מחנכ"ל שצ"מ חנכ"ל:
יום ז' שצ"מ חנכ"ל שצמ"ח:
ונמצא סדר הלילות כצנ"ש חל"ם:

В таблице приведено влияние небесных светил на определенный поясной час в разные дни недели. Слово день в таблице полностью соответствует привычному определению, а слово ночь подразумевает вечер предыдущих суток и ночь наступивших. Т. е. ночь субботы - это пятница. 6 часов в ночь субботы - это 6 часов в пятницу вечером, т.е. 18 часов.

Поясное время – это среднее солнечное время, определяемое для 24 основных географических меридианов, отстоящих на 15° по долготе.  Например, для жителей Одессы, живущих на долготе 30°44` это время почти +2 часа к Гринвичу (точнее + 1 час и примерно 57 минут). Т.е. для Одессы число 6 в таблице нужно интерпретировать как 5 часов 57 минут, число 7 - как 6 часов 57 минут и т.д. Для жителей долготы, которая не делится на 15, это различие существеннее. Зимнее время в Одессе как раз +2 часа к Гринвичу, поэтому, чтобы воспользоваться таблицей летом, нужно отнять от текущего времени один час.

Пример: выяснить, какое светило влияет во вторник в 14:58 в Одессе. Ввиду того, что Одесса расположена не точно на 30-й долготе, время 57 минут и далее следует относить к следующему часу. Потому находим столбец "3". Далее, в строке Вторник, день находим, что это Венера.

Пример: выяснить, какая планета влияет в пятницу в 18:15. Время с 18 до 19, равно как и с 6 до 7 часов находится в столбце "6". Далее, находим строку "Суббота, ночь". Выясняем, что это Марс.

Указанный пример имеет практическое значение, так как существует обычай не совершать вечерний кидуш в Шабат, пока влияет Марс.

День часы 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5
Воскресенье,ночь  Меркурий Луна  Сатурн  Юпитер  Марс  Солнце  Венера   Меркурий  Луна  Сатурн  Юпитер Марс
Воскресенье,день  Солнце  Венера  Меркурий  Луна  Сатурн  Юпитер  Марс  Солнце   Венера  Меркурий  Луна  Сатурн
 Понедельник,ночь  Юпитер  Марс  Солнце  Венера  Меркурий  Луна   Сатурн  Юпитер  Марс  Солнце   Венера  Меркурий
 Понедельник,день  Луна  Сатурн  Юпитер  Марс  Солнце  Венера  Меркурий   Луна   Сатурн  Юпитер  Марс  Солнце
 Вторник,ночь  Венера  Меркурий  Луна  Сатурн  Юпитер  Марс  Солнце  Венера  Меркурий   Луна   Сатурн  Юпитер
 Вторник,день  Марс  Солнце   Венера  Меркурий  Луна  Сатурн  Юпитер  Марс  Солнце  Венера  Меркурий   Луна
Среда,ночь  Сатурн  Юпитер   Марс  Солнце   Венера  Меркурий  Луна  Сатурн  Юпитер  Марс  Солнце  Венера
Среда,день  Меркурий  Луна   Сатурн  Юпитер   Марс  Солнце   Венера  Меркурий  Луна  Сатурн  Юпитер  Марс
 Четверг,ночь  Солнце  Венера   Меркурий   Луна   Сатурн  Юпитер   Марс  Солнце   Венера  Меркурий  Луна  Сатурн
 Четверг,день  Юпитер  Марс   Солнце   Венера   Меркурий   Луна   Сатурн  Юпитер   Марс  Солнце   Венера  Меркурий
 Пятница,ночь  Луна  Сатурн   Юпитер   Марс   Солнце   Венера   Меркурий   Луна   Сатурн  Юпитер   Марс  Солнце
 Пятница,день  Венера  Меркурий   Луна   Сатурн   Юпитер   Марс   Солнце   Венера   Меркурий   Луна   Сатурн  Юпитер
 Суббота,ночь  Марс  Солнце  Венера  Меркурий   Луна   Сатурн   Юпитер   Марс   Солнце   Венера   Меркурий   Луна
 Суббота,день  Сатурн  Юпитер   Марс  Солнце  Венера  Меркурий   Луна   Сатурн   Юпитер   Марс   Солнце   Венера
 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5

 Нетрудно проверить, что светило, которое влияет в первый световой час (в шесть часов утра), определяет название дня недели в западных языках.

Например, в английском Суббота Saturday - день Сатурна, Воскресенье Sunday - день Солнца, Понедельник Monday - день Луны, далее названия дней связаны с идолами, отождествляемыми с теми светилами.

 Вот описание планеты Марс из книги "сефер афлия"

ועתה אומר לכם פי' של ד' מבג"ד כפר"ת המליך אות ד' וקשר בו כתר וצר בו מאדים לעולם מכח נג"ד יכ"ש ויום ג' בשנה ואזן ימין בנפש והוא מורה על אמיץ לב וקשה עורף ואכזריות ועל החימה ועל הכעס ועל הרציחות והמלחמות כי כן משפט הגבורה, ועל שרי החיל ועל שופכי דמים דם חיה ודם אדם וכל מלאכה אשר יבא באש מיוחס לו כי הוא האש הגדולה, ולו הזהב והפנינים האדומים וכל דבר האדום וביטול חפצים ועיכובם הוא בהשתתפו לבינה, ולו כל מיני פחד ולו השכרות ובית הבישול ולו הבשר והדם והתבלין ויין אדום ויין מעורר מצד הדין, אבל שבחי ארץ ישראל הם ז' מינים והמים וכל דבר שאינו מורה אדום מורה לחסד. ומורה על הביאה ועל התשמיש ודם בתולים ואליו אסור נדה אוי לו לנכשל בנדה כי בא בגמול הפח"ד ומחזר מתוך חומו אחר זיווגו. ולו הקנאה והשנאה ולו הדם אשר הוא הנפש וחיותו של אדם, ולו החום הטבעי, ומורה על לסטים מצד החיצונים ועל הרוגי חרב ופצעים, ולו המרקחות החמים ורפואות של נגעים ובעלי הכויות, ולו המטונפים בדם נדה ועל ברית מילה ולו מן החלאים הקדחיות ולו מן העבדים הבורחים כי לא יוכלו לסבול כעסו ולו כל מיני עונש מלקות וכרת ולו בריות משונות ולו הבצורת ולו החום ולו הכופרים בדעת מצד התמורות ר"ל הולכים בגוים מצד עונותיהם, ולו כעס מלכים ואליו לנקום על שבועת שוא. ולנקום על עידי שקר ותקות מכזבים ואליו יתייחסו בעלי השגעון מכח איבוד הדעת ולו הנפילה ממקום גבוה ולו אש וגפרית ומשריפת אש ומקום שחיטת הצאן ולפיכך שחיטתן בצפון ומלחמה ותנור ומרחץ ועקרב וחיות רעות ומשמרות כלבים צועקים וזאבים ובגדים אדומים ולו המשקים החדים:

А теперь поведаю Вам объяснение смысла буквы "далет" из "бегед кферет". С ней связана корона правления Марса, происходящего из сил "нагад икаш" (третий отрывок из семи шестисловных, эти аббревиатуры приводятся в сиддуре), и правит он в третий день, соответствует правому уху, и указывает на упрямость и жестокосердие, и ярость, и гнев, и убийства ибо он - суд строгости и т.д.

Короткий URL: http://www.chabad.org.ua/?p=2527

Опубликовано на ב׳ בכסלו ה׳תשע״ג – 16.11.2012. В теме Практическая кабала, Слайдер. Вы можете следить за любыми отзывами на это сообщение через RSS 2.0. Вы можете оставить отзыв
120x600 ad code [Inner pages]
300x250 ad code [Inner pages]